25/12/2021

Phun xăm thẩm mỹ tại nhà ở Hà Nội

Làm chân mày, môi, mí tại nhà – Đặt lịch ngay cho Xam Beauty Center Bạn có nhu cầu làm dịch vụ phun thêu lông mày […]
23/12/2021

Minigame nhận quà lớn tại Xam beauty center

𝐂𝐡𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐨̛𝐢    𝗖𝗵𝗶̉ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘃𝗮̀𝗶 𝘁𝗵𝗮𝗼 𝘁𝗮́𝗰 đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 , 𝗺𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝟭𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 𝘁𝗼̣̂𝗶 𝗴𝗶̀ 𝗺𝗮̀ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̉  𝗩𝗮̣̂𝗻 […]